آموزشگاه خیاطی توران بانو با متد های روز : گرلاوین ، متریک ، مولر ، بدون الگو ، به روش سایز بندی
دارنده مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کار و تعاون و امور اجتماعی

تهران ، شهرستان قدس ، میدان آزادی (سرقنات) ، خیابان امام سجاد ، کوچه خرداد چهارم
021 468 660 94

50%